De oude Amber-handelsroutes brachten verre landen met elkaar in contact en diende als handels- en communicatieknooppunt.  Als luxe-artikel dat alleen in enkele verafgelegen gebieden voorkwam, was Amber één van de weinige producten die men de moeite vond om over zo’n lange en moeilijke afstanden te vervoeren.  Van de Oostzee tot aan de Elbe, en tot aan de Donau  kan  men de oude Amber-handelsroutes volgen.

Amber was één van de eerste commerciële producten en wordt al eeuwenlang verhandeld.  Zo  werd het bijvoorbeeld al teruggevonden in de vorm van hangers uit het Paleolithicum (ca. 12.000 vr. Chr.).

Tijdens de 1°- 4° eeuw voor Christus waren het de Kelten die de zéér oude handelsroutes herstelden  die vroeger door anderen, waaronder de Feniciërs, werden gedomineerd.  Amber artefacten uit verschillende periodes werden gevonden in Myceense schachtgraven  (Griekenland) evenals vondsten  in Babylonië en Egypte (de tombe van Toetanchamon) en zelfs in Brighton (VK) waar een beroemde Amber-beker van een grafheuvel is gehuisvest.

Uit het Grote Amber Boek leren we dat in de tijd van Nero een expiditie door Julianus werd gezonden naarde Baltische kust om Amber te verwerven.  Het werd zo overvloedig meegebracht dat het “toneel” waar de gladiatoren vochten exclusief uit Amber bestond.  Zelfs het “net” dat werd gebruikt om de wilde dieren in bedwang te houden en het podium te bedekken , had een stuk Amber in elke knoop.  – Pliny, Natrualis historia, XXXVII.

Tijdens de donkere Middeleeuwen brak een periode  van sociale onrust en migratie aan.  Tegen de jaren 1100 diende Gdansk als het belangrijkste centrum van Amber-productie.  De introductie van het Christendom resulteerde in de popularisering van het kruis als een Amber motief.

Amber wordt in de 4° eeuw voor Christus ook besproken door Theophrastus, een leerling van Aristoteles, evenals door Pytheas van Massalia (ca. 330 voor Christus), een Griekse ontdekkingsreiziger die héél Noordwest-Europe rondtrok en wiens werk “On the Ocean” verloren is gegaan.

Tijdens de oudheid hadden we de Romeinen, de Grieken en nog andere oude beschavingen die helemaal gek waren van Amber.  Tegenwoordig worden Amber juwelen door bekende mensen voor verschillende gelegenheden gedragen en zien we armbanden, halskettingen en oorringen op bijna elke rode loper.